Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình phần mềm, luôn mong muốn mang lại những sản phẩm công nghệ hữu ích, thiết thực cho mọi người.