# Bài viết mới

Bỏ qua đi tám

Người Sài Gòn thuở xưa (kéo dài cho tới trước năm 1975) ưa nói câu "bỏ qua đi Tám".

Tri Thức là cái gì

Phiếm đàm

SmallVN1 phút đọc

Tri thức không phải là sức mạnh, cách dùng tri thức mới tạo ra sức mạnh.

Năm 1967

Sử ký

Lê Tiên Long3 phút đọc

Trước năm 1975, nhiều người chỉ nhắc đến một số mốc nổi bật như 1954, 1960, 1963, 1968, 1972… mà ít nhớ đến mốc 1967.

Sao lập lờ trước sự thực vua Gia Long thống nhứt sơn hà

Thế hệ cỡ tôi trở lên đều được học đâu ra đó về công trạng thống nhứt đất nước thuộc về Nguyễn Phước Ánh

Nguyên Ngọc, Chu Hảo: Đôi bạn tri kỷ

Tri thức

SmallVN1 phút đọc

nếu như sau thời kỳ Nguyên Ngọc, báo Văn Nghệ bắt đầu tuột dốc thì rồi đây NXB Tri Thức cũng sẽ đi xuống.

Chuyện nhạy cảm của sinh viên Nhật bản

Sự sa ngã của sinh viên trong cuộc sống đầy cám dỗ ở đô thị và phải sống như một người độc lập.

Người bố cả đời làm lụng khổ sở mong để lại tài sản cho con và câu trả lời của người con 16 tuổi

Giàu đúng nghĩa là phải vui sống cùng người khác, đó mới là cuộc sống có giá trị.

Hội chứng truyện chưởng Kim Dung ở Sài Gòn trước 1975

Hội chứng truyện chưởng Kim Dung” ở miền Nam Việt Nam trước 1975 không chỉ mê hoặc bọn du đãng cướp giật ở Sài Gòn – Chợ Lớn mơ tưởng luyện thành tuyệt kỹ Bích hổ du tường.

Ông Khai Trí

Hết sức quảng bác nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động: từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam.

Giáo sư Chu Hảo nói về tư duy sáng tạo

Tri thức Video

SmallVN0 phút đọc

GS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc NXB Tri thức nói về tư duy sáng tạo năm 2013 tại trường IAMS.