Tri Thức là cái gì

Nếu bây giờ 40 triệu tài khoản Facebook Việt Nam cùng chụp ảnh giá sách nhà mình và up lên, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy facebook hiện nguyên hình là một ngọn lửa đỏ.

Tôi cũng tin rằng trong nền xuất bản nghèo nàn của Việt Nam, việc tìm các đầu sách hay của không-phải-Tri-Thức thì dễ hơn là kể các đầu sách hay mà nhà xuất bản này đã cần mẫn làm hàng chục năm qua.

Mặc dù vậy, chất lượng xuất bản của Việt Nam ngày càng tăng và những gì Tri Thức làm sẽ dần trở thành một biểu tượng và một sự truyền cảm hứng hơn là một trụ cột.

Tri Thức đã làm xong vai trò đó. Còn các nhà xuất bản và công ty sách khác thì đang trưởng thành, nghiêm khắc hơn.

Kể cả hiểu rằng những người mua sách về không phải đều sẽ đọc. Sách của Tri Thức lại càng khó đọc thì tôi vẫn tin rằng mua sách của nhà xuất bản này đáng giá hơn bỏ tiền làm nhiều việc khác.

Hẳn là khi lựa chọn logo ngọn lửa đỏ, những người ở Tri Thức đã nghĩ về Prometheus.

Nhưng tôi tin là hành trình truyền bá tri thức và sản sinh nó thì giống với Sisyphus hơn – rồi chúng ta đều nghĩ nó là vô nghĩa, cô đơn và đoạ đày. Song không thể vì thế mà từ bỏ.

Trung Quốc đã thành công trong việc xây một Vạn lý hoả thành (great firewall) đồ sộ nhất thế giới.

Tôi tin là nó thành công đến nỗi trong tương lai gần tất cả thanh niên Trung Quốc sẽ đều coi các nước khác là kẻ thù của mình. Những bức tường là minh chứng của sự sợ hãi và bất lực.

Tri thức không phải là sức mạnh. Cách dùng tri thức mới tạo ra sức mạnh. Nhưng tri thức thì chắc chắn làm chúng ta trở nên can đảm hơn. Vì chúng ta hiểu lý lẽ của những sự vận hành hơn.

Từ nhỏ bé như sự chuyển vần của vũ trụ đến lớn lao như một sự khước từ.

Phạm Sỹ Thành