Chuyên mục - Sử ký

# Bài viết mới

Cái chết của Ký Con

Sử ký

SmallVN2 phút đọc

Ký Con- nhân vật lẫy lừng của Việt Nam Quốc dân đảng

Trận Kỷ Dậu 7: Bao nhiêu quân Nguyễn Huệ tham gia

Sử ký

Đức Minh20 phút đọc

Theo nhận định của Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Huệ ưa thích sử dụng chiến thuật biển người, thích cách đánh thí quân.

Tóm tắt Luận văn về lịch sử Việt Nam của Ngô Đình Nhu

Sử ký

SmallVN8 phút đọc

Luận văn của Ngô Đình Nhu khái quát lịch sử Việt Nam từ các vấn đề xã hội, cuộc sống ia đình, đời sống cá nhân. 

Ngài Trương Phước Loan, kẻ tội đồ xứ Đàng Trong

Sử ký

SmallVN6 phút đọc

Ngài này được cho là Tần Cối nước Việt, làm lũng đoạn và là nguyên nhân chính đưa đến sự sụp đổ của triều đại chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử

Sử ký

Đức Minh6 phút đọc

Người phụ nữ Việt Nam là hình tượng của cái đẹp. Không phải chỉ là về nhan sắc, mặc dù nói thật về cảm nhận của mình sau nhiều khảo sát thì con gái Việt Nam đẹp hơn Hàn-Trung-Nhật là cái chắc.

Trận Kỷ Dậu 6: Chiến sự từ Lạng Sơn đến Thăng Long

Sử ký

Đức Minh8 phút đọc

Bất lợi đối với Tây Sơn đó là hầu hết các thổ quan trông coi biên ải đều đầu hàng và dẫn đường cho địch, chẳng hạn như ở Mai Pha, Gia Quan…

Trận Kỷ Dậu 5: Giao tranh trên chiến trường truyền thông giữa nhà Thanh và Tây Sơn

Sử ký

Đức Minh14 phút đọc

Bắc Hà những năm đó chỗ nào cũng loạn lạc, nhưng mỗi nơi một ý, không thể tập hợp được thành lực lượng thống nhất, và cũng không ai đủ sức tập hợp họ lại thành một lực lượng thống nhất.

Trận Kỷ Dậu 4: Những khó khăn của Nguyễn Huệ trước trận chiến

Sử ký

Đức Minh8 phút đọc

Thành bại của trận chiến Kỷ Dậu là nhân tố quyết định vận mệnh của nước ta tiếp đó sẽ rẽ theo con đường nào.

Trận Kỷ Dậu 3: Mục đích của nhà Thanh khi dẫn quân tiến vào nước ta

Sử ký

Đức Minh8 phút đọc

Nước ta thời điểm quân Thanh tràn vào cách số phận diệt quốc chung với Chiêm Thành xưa kia cũng chẳng là bao nhiêu.

Trận Kỷ Dậu 2: Chí hướng của Nguyễn Nhạc, tham vọng của Nguyễn Huệ

Sử ký

Đức Minh8 phút đọc

Sự mâu thuẫn trong chí hướng của Nguyễn Nhạc và tham vọng của Nguyễn Huệ chính là nguyên nhân dẫn đến việc xung đột giữa hai người.