Chuyên mục - Tri thức

# Bài viết mới

Xuất bản sách thời Thiên Hoàng Minh Trị tại Nhật

Ở thế kỉ XXI người Việt vẫn tiếp tục tạo ra huyền thoại về Nhật Bản trong khi Nhật Bản ngày càng hiểu rất rõ Việt Nam

Nguyên Ngọc, Chu Hảo: Đôi bạn tri kỷ

Tri thức

SmallVN1 phút đọc

nếu như sau thời kỳ Nguyên Ngọc, báo Văn Nghệ bắt đầu tuột dốc thì rồi đây NXB Tri Thức cũng sẽ đi xuống.

Giáo sư Chu Hảo nói về tư duy sáng tạo

Tri thức Video

SmallVN0 phút đọc

GS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc NXB Tri thức nói về tư duy sáng tạo năm 2013 tại trường IAMS.

Từ quả táo Newton đến quả táo Steve Jobs

Tri thức

SmallVN6 phút đọc

Thời “quả táo Newton” đã mở màn và đặt nền móng cho một thời kỳ  khoa học phát triển, và đến thời “quả  táo Steve Jobs” đã có những bước đột phát về  khoa học và công nghệ.

Giáo sư Chu Hảo: Đi buôn cũng danh giá như làm khoa học

Tri thức

SmallVN5 phút đọc

Một dân tộc không có một tủ sách tiếng Việt để truyền tải tinh hoa nhân loại sẽ là thiếu hụt lớn không chỉ một thế hệ mà còn hàng chục thế hệ…

Giáo sư Chu Hảo: Dân tộc cần có sức đề kháng với nọc độc văn hóa

Tri thức

SmallVN5 phút đọc

một con người từ nhỏ đến lớn chỉ bó rất hẹp trong những thứ gì nhà trường đưa ra, trong những giáo trình đi học đi thi, thì sẽ không biết nhiều đến những giá trị tinh thần văn hóa khác, cũng như phát triển nhiều loại trí khôn.

Giáo sư Chu Hảo: Trí thức cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc

Tri thức

SmallVN16 phút đọc

Tôi chỉ mong muốn đông đảo những người hoặc tự coi mình, hoặc được xã hội coi  là trí thức, nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc và đất nước.

Giáo sư Chu Hảo: Tôi suýt giàu

Tri thức

SmallVN7 phút đọc

Tôi muốn chúng ta thay đổi cách giáo dục, thấm nhuần triết lý nhân bản để dạy cho thế hệ trẻ tự duy độc lập, không câu nệ và tràn đầy lòng nhân ái.

Giáo sư Chu Hảo nói về Thuyết tiến hoá và Thuyết tạo hoá

Tri thức

SmallVN9 phút đọc

cho đến tận ngày nay hai câu hỏi nguyên thuỷ “Vũ trụ được hình thành thế nào?” và “Loài người xuất hiện từ đâu?

Giáo sư Chu Hảo là ai?

Tri thức

SmallVN8 phút đọc

Cho đến tận bây giờ để trả lời sòng phẳng câu hỏi “sống để làm gì?” thật không phải dễ dàng.