Chuyên mục - Video

# Bài viết mới

Giáo sư Chu Hảo nói về tư duy sáng tạo

Tri thức Video

SmallVN0 phút đọc

GS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc NXB Tri thức nói về tư duy sáng tạo năm 2013 tại trường IAMS.