Ngài Trương Phước Loan, kẻ tội đồ xứ Đàng Trong

Ngài Trương Phước Loan này (mà ngày nay ai cũng viết là Trương Phúc Loan) chắc người Việt ai ai cũng biết. Ngài này được cho là Tần Cối nước Việt, làm lũng đoạn và là nguyên nhân chính đưa đến sự sụp đổ của triều đại chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Mà mình đọc lại kỹ sử một chút, xin đưa ra vài điều để có gì các bạn cứ suy gẫm và lên tiếng luôn.

****

1. Án to nhất người ta đeo vô cho ngài Trương Phước Loan là ngài gài bẫy cho chúa Võ Vương loạn luân cùng bà Công Nữ Nguyễn Phước Ngọc Cầu xem ra có vấn đề.

Mình có đọc Đại Nam Thực Lục Tiền Biên lẫn Đại Nam Liệt Truyền phần Trương Phước Loan lẫn Phủ Biên Tạp Lục, thì trong cả 3 bộ sử này mình không đọc được chương nào / quyển nào có nêu lên vụ ngài Trương Phước Loan gài bẫy chúa Võ Vương vụ loạn luân này cả. Ngược lại, các sử liệu này chỉ viết bà Nguyễn Phước Ngọc Cầu, tức mẹ ngài Nguyễn Phước Thuần, mưu cùng ngài Trương Phước Loan mà lập con mình lên làm chúa, chứ không có vụ thưở xưa ngài Trương Phước Loan đem bà Nguyễn Phước Ngọc Cầu vô cho chúa Võ Vương nào cả. Bạn có đọc được đâu đó trong 3 bộ sử này có phần gài bẫy này, xin bạn chia sẻ.

Mà nếu không có, thì ta có nên dẹp đi vụ vu oan cho ngài Trương Phước Loan gài bẫy Võ Vương trong việc loạn luân không bạn ? Mà mình thấy, hình như cả trăm năm nay, mạng và sách sử Việt Nam đã gài bẫy cho ngài Trương Phước Loan trong vụ loạn luân này hơi nhiều rồi đó.

Mà nếu không có, chúng ta có thể thẳng một đường mà nói chúa Võ Vương là một vị chúa dê xồm và chính ngài đã tự tìm tới sự loạn luân với bà Nguyễn Phước Ngọc Cầu không ?

****

2. Án to thứ hai mà các sử gia đeo vô cho ngài Trương Phước Loan là ngài tham nhũng, nhất là sau khi chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát mất và ngài lộng quyền.

Nhưng theo ngài Lê Quý Đôn trong bộ Phủ Biên Tạp Lục Quyển VI Vật sản phong tục thì “Phúc Loan chuyên quyền hơn 30 năm, tham lam tàn nhẫn, giết chóc rất nhiều”.

Như vậy nếu ta xem xét đoạn văn Phủ Biên Tạp Lục này, tính ngược thời gian từ lúc ngài Trương Phước Loan mất vào năm 1776, thì 30 năm trước là 1746. Và chắc bạn biết chúa Nguyễn Phúc Khoát tức Võ Vương lên ngôi từ năm 1738 tới năm 1765.

Và theo hồi ký của thương nhân người Pháp Pierre Poivre do chú Lê Nguyễn dịch lại, thì năm 1749 ông Pierre Poivre đã có gặp ngài Trương Phước Loan lúc này đang giữ chức Ngoại tả (xem http://www.vanhoanghean.com.vn/…/phap-tung-that-bai-trong-k… đoạn “Sau cuộc hội kiến này, Poivre không quên đi thăm xã giao các đại thần trong phủ chúa, trong đó có Trương Phúc Loan, cậu ruột của chúa Võ Vương, đang giữ chức Ngoại tả (cùng với Nội tả, Ngoại hữu, Nội hữu là bốn chức quan cao nhất lúc bấy giờ). Nhân vật này tạo khá nhiều ấn tượng cho Poivre, nhất là khối tài sản khổng lồ trong nhà ông ta.”).

Như vậy, nếu đúng là từ năm 1749 mà ngài Trương Phước Loan này đã là 1 trong tứ trụ triều đình với chức Ngoại tả, thì xem ra ngài chắc đã là một đại thần từ thời chúa trước tức chúa Ninh Vương Nguyễn Phúc Thụ, phải không bạn ? Vì đâu có quan nào tự nhiên nhảy lên chức Ngoại tả trong vài năm đầu làm quan đâu đúng không ?

Vậy nếu ngài Trương Phước Loan, vốn con nhà trâm anh thế phiệt nên chắc đã giàu sẵn, rồi lại làm tới chức Ngoại Tả thì chắc càng giàu thêm, mà hai chúa Ninh Vương và Võ Vương có nói gì đâu ? Nếu nói ngài như vị Hòa Thân bên nhà Thanh thì chắc có phần gì đó càng không đúng. Không đúng là tại vị thời ngài Hòa Thân, vua Càn Long bên Tàu già nên cần có người vuốt đuôi, chớ còn thời chúa Ninh Vương và Võ Vương, đều độ tuổi sung mãn, đều là những vị chúa mở cõi cả, thế thì làm thế nào mà họ cho ngài Trương Phước Loan tham nhũng đến đáng sợ vậy nhỉ ?

Mà xem ra, từ lúc chúa Định Vương Nguyễn Phước Thuần lên ngôi năm 1765 cho tới khi có loạn Tây Sơn năm 1771, tức là 6 năm, mà ngài Trương Phước Loan được các sử gia cho là thâu tóm quyền lực, vơ vét của cải, thì họ sẽ phân tích ra sao khi đọc trong bộ Phủ Biên Tạp Lục hay vài quyển sách hồi ký của người Tây phương, ta thấy rất rõ sự giàu có và xa hoa của xứ Đàng Trong thời tiền 1765 ? Sao không ai thử phân tích là ngài Trương Phước Loan đã có thiệt giàu hay chỉ OK trước năm 1765 chưa nhỉ ?

Mà mình thấy trong lịch sử cận đại Việt Nam, sau năm 1975 ở miền Nam hay những năm 1954 ngoài Bắc, người ta cũng tố cáo những người giàu bóc lột xã hội mà đúng không ?

****

3. Án to thứ ba mà các sử gia thường nhắc liên quan đến ngài Trương Phước Loan là sự chính thống của chúa Định Vương Nguyễn Phước Thuần

Vì hầu như chắc sử gia Việt Nam nào cũng chê chúa Định Vương này là con sinh từ sự loạn luân, rồi họ đem cả việc ngài chỉ được nuôi ở hậu cung giấu kín gì đó.

Nhưng mình chưa thấy ai thử hỏi một vài điều như sau:

1. Nếu đúng là chúa Định Vương là con loạn luân bất chính thống, ấy thế mà sao khi có loạn Tây Sơn, đâu có quan tướng hay người của tông nhân phủ nào lên tiếng phản đối chúa đâu nhỉ ? Người ta vẫn theo chúa mà chống nhà Tây Sơn mà ?

Và ví dụ bạn đem ra vụ người ta đòi chúa Định Vương phải nhường ngôi cho hoàng tôn Dương, thì mình xin bạn, “người ta” ở đây chính là ngài Lý Tài – một tướng người Tàu trước theo Tây Sơn, sau bỏ Tây Sơn vô Nam, đánh luôn quân Đông Sơn, rồi sẵn có hoàng tôn Dương mà đòi chúa Định Vương phải nhường ngôi đó bạn. Đâu có Tôn Thất nào lên tiếng về điều này trước khi ngài Lý Tài ép vụ này đâu ? Vậy bất chính thống là ở điểm nào ? Có khi sau này dòng họ chúa Nguyễn Ánh viết vậy để tôn dòng của họ lên thì sao ?

2. Chúa Định Vương, dù được lập là chúa sau khi ngài Nguyễn Phước Côn (cha của ngài Nguyễn Ánh) bị lật, ngài cũng chưa bao giờ phụ bạc hay đòi giết ngài Nguyễn Ánh cả. Ngài lại còn nuôi nấng, che chở và còn đặt tên Noãn cho ngài Nguyễn Ánh (mà theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên là “Đầu là Duệ Tông bảo vua rằng chữ này là tượng của mặt trời khi giữa trưa, nhân đó mà đặt tên”). Như vậy xem ra chắc mối quan hệ giữa chúa Định Vương và ngài Nguyễn Ánh cũng khá thân mật (ít nhất là trên sách sử).

Nhưng ngược lại, chúng ta không biết ngài Nguyễn Ánh có tình thân với chúa Định Vương hay không, vì sử chỉ viết rất mập mờ là chúa Định Vương lẫn hoàng tôn Dương bị quân Tây Sơn bắt giết chết, chỉ có ngài Nguyễn Ánh là trốn thoát rồi sau đó phục hưng nhà Nguyễn. Ví dụ mình đặt câu hỏi là có khi ai đó trong hoàng gia nhà Nguyễn mật báo cho quân Tây Sơn đi bắt và giết 2 chúa Nguyễn, thì mình có bị cho là tội đồ lịch sử không ? Mà mình đặt câu hỏi chứ không phải là đặt giả thuyết với burden of proof đâu nha bạn.

Mà tại sao các sử gia Việt Nam hay đem chuyện loạn luân ra để chê quá nhỉ ? Chúa Định Vương có lựa chọn là tác phẩm của sự loạn luân đâu ? Và xem ra ngài Trương Phước Loan khi chọn chúa Định Vương Nguyễn Phước Thuần, đã đặt đúng 1 việc. Đó là chúa Định Vương đã nuôi dưỡng ngài Nguyễn Ánh, chứ không giết luôn cho tuyệt hậu nhà ngài Nguyễn Phước Côn. Thế mà tại sao ngày nay không ai khen sự này nhỉ ?

Mà tại sao xưa nay không thấy có sử gia Việt Nam nào nêu ra những câu hỏi này nhỉ ? Mình thấy người ta toàn viết leo và viết xấu cho ngài Trương Phước Loan này như một vị Tần Cối của Việt Nam mà. Không biết dòng họ Trương Phước thời nay còn ai không ? Sao không thấy ai trong dòng họ Trương Phước này lên tiếng hỏi những câu này đến các sử gia Việt Nam nhỉ?

Mời bạn tham khảo.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian