South China hay East Sea?

Vì tại sao lại dùng từ South China Sea để nói về Biển Đông, mà không dùng từ East Sea?

Thế giới

SmallVN
3 phút đọc