Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Đại học miền Nam chỉ tồn tại có hai mươi năm trong đó mười năm đầu còn chịu ảnh hưởng Pháp khá sâu đậm chỉ từ 1965 Đại học miền Nam mới có cơ hội tiếp cận với tinh thần thực dụng và chế độ tự trị đại học của Mỹ

Giáo dục Sử ký

Giáo sư Lê Xuân Khoa
35 phút đọc

Tiếc nuối nền giáo dục Việt Nam cộng hoà (2)

Các trường công lập đều hoàn toàn miễn phí, không thu học phí và các khoản lệ phí khác.

Giáo dục Sử ký

Nguyễn Võ Phương Nam
22 phút đọc