Giáo dục Việt Nam với quá trình vứt bút lông đi, giắt bút chì

Với một nền văn hóa tồn tại trên một nghìn năm, những dấu ấn bằng chữ Hán được lưu giữ lại trên đất nước Việt Nam là vô cùng đồ sộ.

Phiếm đàm

SmallVN
8 phút đọc

Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu?

Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp một ngọn lửa.

Giáo dục

Nguyễn Quang Dy
17 phút đọc