Giáo dục Việt Nam với quá trình vứt bút lông đi, giắt bút chì

Với một nền văn hóa tồn tại trên một nghìn năm, những dấu ấn bằng chữ Hán được lưu giữ lại trên đất nước Việt Nam là vô cùng đồ sộ.

Phiếm đàm

SmallVN
8 phút đọc