Ngô Đình Nhu, nhà lưu trữ Việt Nam

Ngô Đình Nhu là một trong số rất ít người Việt Nam tốt nghiệp tại một trường danh tiếng của Pháp chuyên đào tạo các Lưu trữ viên – Cổ tự.

Sử ký

SmallVN
10 phút đọc