Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử

Người phụ nữ Việt Nam là hình tượng của cái đẹp. Không phải chỉ là về nhan sắc, mặc dù nói thật về cảm nhận của mình sau nhiều khảo sát thì con gái Việt Nam đẹp hơn Hàn-Trung-Nhật là cái chắc.

Sử ký

Đức Minh
6 phút đọc