Trận Kỷ Dậu 7: Bao nhiêu quân Nguyễn Huệ tham gia

Theo nhận định của Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Huệ ưa thích sử dụng chiến thuật biển người, thích cách đánh thí quân.

Sử ký

Đức Minh
20 phút đọc

Trận Kỷ Dậu 6: Chiến sự từ Lạng Sơn đến Thăng Long

Bất lợi đối với Tây Sơn đó là hầu hết các thổ quan trông coi biên ải đều đầu hàng và dẫn đường cho địch, chẳng hạn như ở Mai Pha, Gia Quan…

Sử ký

Đức Minh
8 phút đọc

Trận Kỷ Dậu 4: Những khó khăn của Nguyễn Huệ trước trận chiến

Thành bại của trận chiến Kỷ Dậu là nhân tố quyết định vận mệnh của nước ta tiếp đó sẽ rẽ theo con đường nào.

Sử ký

Đức Minh
8 phút đọc

Trận Kỷ Dậu 2: Chí hướng của Nguyễn Nhạc, tham vọng của Nguyễn Huệ

Sự mâu thuẫn trong chí hướng của Nguyễn Nhạc và tham vọng của Nguyễn Huệ chính là nguyên nhân dẫn đến việc xung đột giữa hai người.

Sử ký

Đức Minh
8 phút đọc

Trận Kỷ Dậu 1: Góc nhìn khác về chiến thắng của Tây Sơn

Bằng cách nào Nguyễn Huệ có thể kéo binh thần tốc từ Phú Xuân ra tới Nghệ An chỉ trong 4 ngày?

Sử ký

Đức Minh
6 phút đọc

Bao nhiêu quân Thanh tham gia trận Ngọc Hồi Đống Đa

Đây là một vấn đề gây tranh cãi, vì các nguồn tài liệu khác nhau đưa ra các số liệu rất khác nhau.

Sử ký

Đức Minh
4 phút đọc