Truyện tranh không có lỗi

Đứa trẻ mải miết đọc Đô rê mon vì chúng cũng từng bị mắng mỏ vì điểm kém và hậu đậu, cũng từng bị ức hiếp như Nobita.

Cùng con

Nguyễn Thị Ngọc Minh
7 phút đọc