Thuốc Trung Quốc làm từ thịt người?

Theo truyền thông Trung Quốc, cái được gọi là viên nang thịt người không được làm từ thịt người mà làm từ nhau thai.

Phiếm đàm

SmallVN
6 phút đọc