Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình phần mềm, luôn mong muốn mang lại những sản phẩm công nghệ hữu ích, thiết thực cho mọi người.

Series chuyện ngụ ngôn hay và ý nghĩa

Ngựa đực ngựa cái

Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:

Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quất tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sáng ngày hôm sau, ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở lên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày

Cáo và sếu

Cáo mời Sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sếu chẳng ăn được chút gì, thế là Cáo một mình chén sạch.

Sang ngày hôm sau Sếu mời Cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò mõm vào bình, còn Sếu vươn cổ sài thò mỏ và bình và một mình ăn no

Còn nữa…